Giải pháp Mở Cửa và Chấm công KHÔNG TIẾP XÚC

Posted by: vbestadmin Category: Tin tức, Tin tức và Sự kiện Comments: 0 Post Date: 30/06/2020

Giải pháp Mở Cửa và Chấm công KHÔNG TIẾP XÚC

Goodbye Touch ID,  Hello Mobile Authentication 

Sử dụng SmartPhone của Bạn để Mở Cửa !

Ứng dụng sức mạnh của điện thoại thông minh là một bước tiến tới của sự phát triển các quy trình Kiểm soát truy cập vào ra và Chấm công. Đi đầu trong các xu hướng và công nghệ mới nhất, Matrix cung cấp các giải pháp toàn diện cho nhân viên để tận dụng sức mạnh của điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của họ để truy cập Vào ra Cửa và Cổng bảo mật.

Chỉ cần di ngón Tay của Bạn trên màn hình SmartPhone, giống như một Chìa khóa Mở cửa và lưu lại Thời gian của bạn chỉ trong vòng một giây!

Công nghệ Nhận dạng – Xác thực :

  • Khuôn mặt – Face
  • QR Code
  • Bluetooth

Ứng dụng cho :

  • Chấm công và Kiểm soát Vào Ra Cửa hoặc Cổng
  • Hiển thị chi tiết thời gian Chấm công và Nghỉ
  • Xác thực Chấm công và Phê duyệt Nghỉ

Giải pháp này cung cấp trải nghiệm không rắc rối, lý tưởng cho các văn phòng công ty, Viện giáo dục và một số lĩnh vực khác.
Giải pháp không tiếp xúc này sẽ loại bỏ các vấn đề vệ sinh và an toàn

Điều này làm cho toàn bộ quá trình Chấm công nhanh hơn, do đó, Nhân viên không phải Xếp hàng dài và chờ đợi Chấm công

For more information, contact :
VBEST – Matrix Comsec
Call: 0912.77.1804 hoặc 0906.48.2368
E-mail: ninhnh@vbest.com.vn
www.VBEST.com.vn


Khuyến Mãi Mới
Hotline  
FACEBOOK CHAT