Multiencoder

yeu cau tu van cau hoi
  • Mô tả

Mô tả

MULTIENCODER là một trong những mô-đun tuyệt vời nhất trong dòng PREMIUM SERIES. MULTIENCODER Module có thể quản lý điện cá nhân hoá của một loạt các thẻ thông minh với các ứng dụng khác nhau cùng một lúc để nâng cao hiệu quả sản xuất và sản lượng.

Mô đun MULTIENCODER là một công nghệ tuyệt diệu, được thiết kế có mục đích cho việc cá nhân hóa điện năng nặng nề của thẻ thông minh và có khả năng xử lý tới 3.000 thẻ thông minh mỗi giờ.

Môđun MULTIENCODER linh hoạt có thể hoạt động như một phần của dây chuyền sản xuất phức tạp thực hiện tất cả các khía cạnh khác nhau của quá trình cá nhân hóa thẻ (mã hóa từ, dập nổi, thụt vào, vv) trong dòng, hoặc như một mô-đun độc lập với một feeder chuyên dụng và Máy xếp dỡ.

Khuyến Mãi Mới
Hotline  
FACEBOOK CHAT