Rainbow Software

Rainbow Software

yeu cau tu van cau hoi
  • Mô tả

Mô tả

Với phần mềm Rainbow cho máy in, bạn có thể nhập và chỉnh sửa tệp hình ảnh một cách đơn giản và thẳng.

Quản lý bố trí là ngay lập tức. Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được!

Ngay lập tức truy cập và quản lý các dữ liệu biến đổi: nhờ có các ứng dụng OLEDB, ODBC, Rainbow có thể dễ dàng giao tiếp với các chương trình phần mềm khác, tạo ra khả năng truy cập dễ dàng đến các thông tin có sẵn từ một cơ sở dữ liệu hiện có và từ các chương trình như Access, Excel và DBase.

Phần mềm tiện ích máy in như Rainbow có thể dễ dàng quản lý dữ liệu biến đổi và tạo các kết hợp khác nhau của chúng trên thẻ, tức là dữ liệu, thời gian, v.v.

Khuyến Mãi Mới
Hotline  
FACEBOOK CHAT