Giải pháp Chấm công và Kiểm soát truy cập vào ra cho Nhà máy của Matrix – Sự lựa chọn thông minh nhất của Bạn

Posted by: adminvl Category: Giải pháp chấm công, Giải pháp kiểm soát truy cập, Kiến thức Comments: 0 Post Date: 01/05/2018

Giải pháp Chấm công và Kiểm soát truy cập vào ra cho Nhà máy của Matrix – Sự lựa chọn thông minh nhất của Bạn

Nhà máy Sản xuất là nơi được đầu tư rất nhiều về cả con người và nhiều thiết bị máy móc khác. Việc đảm bảo an ninh, an toàn cho tài sản cũng như việc Quản lý thời gian làm việc của Nhân viên như Ca làm việc, thời gian làm thêm và Lương là nhiệm vụ hàng đầu trong bất kỳ lĩnh vực Công nghiệp nào .Hệ thống An ninh  như Kiểm soát truy cập vào ra, Chấm công tại cùng một thời điểm ,khả năng mở rộng và thiết bị làm việc trong các môi trường có bụi và độ ẩm cao luôn là nhu cầu tất yếu

Giải pháp Matrix có thể giúp gì cho Bạn ?

Giải pháp an ninh của Matrix bao gồm một loạt các thiết bị thông minh được thiết kế để đáp ứng tất cả yêu cầu của các Nhà máy. Matrix cung cấp các Giải pháp An ninh hoàn thiện cho các khu vực của Nhà máy như Kho hàng, trung tâm giao nhận hàng, trung tâm thay thế thiết bị và các phòng Quản lý chất lượng sản phẩm ,.. Giải pháp của chúng tôi bao gồm các Giải pháp hoàn thiện cho Hệ thống kiểm soát vào ra, Chấm công , Camera Giám sát và hệ thống cảnh báo cháy để bảo vệ Nhân viên, tài sản, từ đó làm tăng hiệu quả sản xuất cho Doanh nghiệp .

Tính năng khác biệt của Giải pháp Chấm công và Kiểm soát vào ra Matrix

  • Quản lý chấm công , Nghỉ và thời gian làm thêm của Nhân viên
  • Quản lý Ca làm việc và lịch trình
  • Ngăn cản các truy cập bất hợp pháp
  • Tự động xử lý dữ liệu Lương vào cuối tháng

Quản lý chấm công , Nghỉ và thời gian làm thêm của Nhân viên

Các phân xưởng, phòng ban tại Nhà máy đang làm việc theo nhiều Ca làm việc khác nhau và việc ghi lại thời gian làm việc của người lao động theo ca với giờ làm thêm một cách hoàn hảo là một nhiệm vụ đầy thử thách cho bất kỳ Doanh nghiệp nào. Hệ thống Chấm công của Matrix là một hệ thống linh hoạt, tự động tính toán được thời gian làm việc , Nghỉ, ở lại sau giờ làm việc, làm thêm giờ của nhân viên và tạo ra các dữ liệu phục vụ công tác tính Lương cho phòng Quản lý Hành chính- Nhân sự .

Ngăn cản các truy cập bất hợp pháp

Mỗi Nhà máy bao gồm nhiều phân xưởng , phòng ban khác nhau như Kho, phòng Quản lý chất lượng ,.. và việc hạn chế các truy cập bất hợp pháp luôn là yêu cầu cấp bách của mỗi Doanh nghiệp. Hệ thống Kiểm soát truy cập vào ra Matrix sử dụng Công nghệ thẻ thông minh RFID, Vân tay , Bàn tay có hàng loạt tính năng để ngăn cản và hạn chế các ra vào bất hợp pháp tại cùng một thời điểm .

Hàng loạt Báo cáo phục vụ Chấm công và Kiểm soát truy cập vào ra

Matrix cung cấp một số lượng lớn với hơn 200 Báo cáo và Biểu đồ Chấm công và Kiểm soát truy cập vào ra được dựa trên các dữ liệu quẹt Thẻ hoặc Vân tay của Nhân viên .

Hãy thăm các Khách hàng của chúng tôi tại  https://www.matrixaccesscontrol.com/customer-manufacturing.html

Case Study tại https://www.matrixaccesscontrol.com/resources/case-study/Case_Study_Adani_Enterprises.pdf


Khuyến Mãi Mới
Hotline  
FACEBOOK CHAT