Matrix trong ngành Ngân hàng

Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng hay các Tổ chức Tài chính dựa trên các dịch vụ tốt nhất tới các Khách hàng của họ . Danh tiếng hay lợi ích của Ngân hàng phụ thuộc vào hệ thống bảo mật mà họ bảo vệ Khách hàng và tài sản . Dù là phòng Giao dịch nhỏ hay các Chi nhánh lớn , tính bảo mật và an toàn luôn là yêu cầu cấp thiết cho bất kỳ Ngân hàng nào .

Matrix in Banking – Matrix trong ngành Ngân hàng

Các Giải pháp bảo mật tiên tiến của Matrix , là một loạt các Sản phẩm được thiết kế thông minh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của ngành Ngân hàng . Matrix cung cấp các giải pháp cho các hệ thống Bán lẻ , Ngân hàng và các Tổ chức Tài chính. Matrix hỗ trợ các phòng Giao dịch, Chi nhánh của Ngân hàng để đáp ứng các yêu cầu như Kiểm soát truy cập vào ra, Chấm công , kết nối nhiều phòng Giao dịch ,chi nhánh, Báo cáo tập trung, quản lý Nghỉ , quản lý Ngày Lễ , cổng giao tiếp của toàn bộ Nhân viên của Ngân hàng với hệ thống .

 – Giải pháp Chấm công và Kiểm soát vào ra cho ngành Ngân hàng

  • Bảo mật cho Khách hàng, Nhân viên và Tài sản giá trị
  • Hạn chế truy cập vào các khu vực rủi ro cao
  • Giải pháp module hóa , bảo mật cao
  • Kết nối tập trung nhiều chi nhánh và phòng Giao dịch
  • Báo cáo tập trung tại Hội sở

 

 Bảo mật cho Khách hàng, Nhân viên và Tài sản giá trị

Giao dịch tiền tệ giữa Khách hàng và Ngân hàng diễn ra hàng ngày , chứa đựng nhiều rủi ro như việc cướp tiền , tài sản và đôi khi ảnh hưởng đến cuộc sống của Khách hàng và Nhân viên. Sự an toàn , an ninh cho các Khách hàng , nhân viên và tài sản luôn là yêu cầu cấp thiết cho các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng . Tính năng Man-trap của Giải pháp An ninh kiểm soát vào ra giúp cho Ngân hàng bảo vệ an toàn cho Khách hàng và nhân viên của mình , cũng như hạn chế việc cướp tiền của các đối tượng xấu .

Hạn chế truy cập và các khu vực rủi ro cao

Các Ngân hàng luôn có các khu vực như là phòng Máy chủ , phòng phát hành thẻ ,.. đây là các khu vực chỉ cho phép các Nhân viên chức năng mới được truy cập . Các giải pháp an ninh của Matrix  cung cấp các Sản phẩm , cho phép quản trị quyền truy cập của Nhân viên tại các khu vực trọng yếu  bởi việc sử dụng các đặc tính bảo mật cao như Quy tắc 2 – người đăng nhập cùng lúc, quy tắc Người đăng nhập đầu tiên, Cửa tự khóa, ngăn cản hoặc cho phép truy cập tại các khu vực trọng yếu này .

 Kết nối đa địa điểm

Ngày nay, các Ngân hàng hay Tổ chức Tài chính có nhiều chi nhánh tại hàng loạt vị trí khác nhau trên toàn cầu . Sự kết nối các chi nhánh này với việc tạo ra các Báo cáo tập trung , bảo mật Cơ sở dữ liệu luôn luôn là thách thức cho các Tổ chức Tài chính- Ngân hàng. Tất cả các thách thức này có thể được giải quyết  bởi các Giải pháp an ninh của Matrix như kết nối 3G , Wifi, GSM và mạng WAN .

 Báo cáo tập trung

Các Báo cáo tập trung cho việc Chấm công và Kiểm soát vào ra như các ngày Lễ , ngày Nhân viên nghỉ và đi muộn về sớm có thể được tạo ra tại một địa điểm . Tất cả các phòng Giao dịch , chi nhánh có thể xem cùng một Báo cáo nhất quán với mức độ Bảo mật Dữ liệu cao .
 


Khuyến Mãi Mới
Hotline  
FACEBOOK CHAT