Metal Embosser 2000 VS Vision System

Metal Embosser 2000 VS Vision System

yeu cau tu van cau hoi
  • Mô tả

Mô tả

METAL EMBOSSER 2000 VS VISION SYSTEM là giải pháp lý tưởng khi:

Độ chính xác của dữ liệu trên đĩa là rất quan trọng
Dữ liệu nổi dõm không chính xác ảnh hưởng đến trách nhiệm
Kết hợp dữ liệu được nổi là bắt buộc
TQM (ISO9000) được thực hiện rộng khắp công ty
Số liệu thống kê về sản phẩm được tập hợp theo thời gian thực để quản lý hiệu quả
Hình ảnh mảng phải được lưu trữ.
METAL EMBOSSER 2000 VS VISION SYSTEM là giải pháp lý tưởng cho:

Lỗi chứng minh – xác minh dữ liệu tức thì
TQM – thống kê sản xuất
Kiểm tra – lưu trữ hình ảnh của tấm sản xuất
Quản lý Trách nhiệm Hợp phần – kiểm tra sau bán hàng.

SW POWERTAG evo

CÔNG TY GIA CÔNG

VIN PLATES
NHẬN XUẤT NHẬP KHẨU
NH MOTORNG NHÃN HIỆU MOTOR / ENGINE
TAGS HÀNG HÓA
NHÃN HIỆU ĐIỆN LỰC
SẢN XUẤT HÀNG HÓA WHITE, MOTORS, VALVES, BƠM, THIẾT BỊ
Nhà sản xuất xi măng, cửa lò, công nghiệp nhập khẩu, quản lý vận tải

Khuyến Mãi Mới
Hotline  
FACEBOOK CHAT