Metal Embosser 1000 – 2000 2D Data Matrix

Metal Embosser 1000 – 2000 2D Data Matrix

yeu cau tu van cau hoi
  • Mô tả

Mô tả

Bán tự động (ME 1000 2D MATRIX) hoặc tự động (ME 2000 2D MATRIX): bốc xếp chưa bao giờ được dễ dàng hơn.

Được trang bị một kẹp duy nhất cho các tấm của hầu hết các kích thước và kim loại.

CIM đã phát triển các giao thức lệnh khác nhau cho phép ME 1000 2D MATRIX dữ liệu và ME 2000 2D MATRIX dữ liệu để dễ dàng giao tiếp với các ứng dụng tùy chỉnh.

SW POWERTAG evo

XUẤT NHẬP KHẨU XE ÔTÔ
AEROSPACE
SHIPYARDS
Xưởng thép
QUÂN ĐỘI
CÁC NHÀ SẢN XUẤT COMPONENT
QUẢN LÝ LOGISTICAL
CÔNG NGHIỆP

XUẤT NHẬP KHẨU XE ÔTÔ
AEROSPACE
SHIPYARDS
Xưởng thép
QUÂN ĐỘI
CÁC NHÀ SẢN XUẤT COMPONENT
QUẢN LÝ LOGISTICAL
CÔNG NGHIỆP

Khuyến Mãi Mới
Hotline  
FACEBOOK CHAT