Jack Ma Tuyển người thế nào

Posted by: vbestadmin Category: Kiến thức, Tin tức, Tuyển dụng Comments: 0 Post Date: 20/10/2018

Jack Ma Tuyển người thế nào

Ông chủ Alibaba thích những người lạc quan, có cảm xúc tốt chứ không phải những chuyên gia hay người giỏi nhất.

Jack Ma tuyển người thế nào