VBEST – HRS Enterprise

Posted by: adminvl Category: Uncategorized Comments: 0 Post Date: 25/09/2015

VBEST – HRS Enterprise

anh5

1. Mô tả sản phẩm

Phần mềm VBEST-HRS Enterprise là Hệ thống Quản lý nhân sự – Chấm công – Tiền lương chuyên nghiệp, dành cho các doanh nghiệp quy mô sản xuất lớn, có số lượng lao động hàng ngàn người trở lên.

Đặc điểm:

– Chỉnh sửa theo yêu cầu của doanh nghiệp.

– Tư vấn và hướng dẫn nghiệp vụ.

– Hỗ trợ chuyển dữ liệu vào phần mềm.

– Hỗ trợ tính lương các tháng đầu tiên tùy vào qui mô doanh nghiệp.

– Bổ sung các chức năng mở rộng phát sinh theo yêu cầu doanh nghiệp

– VBEST-HRS có tính ổn định, độ an toàn và bảo mật cao cả về sản phẩm phần mềm lẫn về dữ liệu. Sản phẩm được kiểm chứng qua 5 năm sử dụng với hàng chục khách hàng đang sử dụng.

2. Công nghệ

– Nền tảng .Net Framework 4.0

– Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Sever 2008

3. Chất lượng sản phẩm/dịch vụ

– Chứng nhận Bản quyền vĩnh viễn.

– Customize theo yêu cầu.

– Triển khai tại khách hàng cho đến khi khách hàng sử dụng thành công.

4. Chính sách bán hàng

– Trực tiếp khảo sát, thiết kế quy trình chuẩn theo mô hình quản lý của Doanh nghiệp. Cài đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng tại khách hàng.

– Hỗ trợ chuyển đổi, cập nhập dữ liệu.

– Giúp thiết kế hệ thống biểu mẫu, báo cáo theo yêu cầu.

– Nhập và hiệu chỉnh dữ liệu ban đầu vào hệ thống.

– Hỗ trợ tính và đối chiếu lương tháng đầu.

– Bảo hành sản phẩm 12 tháng, bảo trì các năm tiếp theo.

5. Chính sách khuyến mại

– Chứng nhận bản quyền.

– Giảm giá khi triển khai cho các nhà máy, các chi nhánh tại địa bàn khác nhưng cùng đơn vị.

 

Quản trị hệ thống

1

Quản lý người dùng, phân quyền sử dụng hệ thống
Danh mục: Quản lý toàn bộ danh mục của hệ thống

1

Danh mục nhân sự

2

Danh mục chấm công

3

Danh mục lương

4

Danh mục đảng, đoàn thể

5

Danh mục trình độ văn hóa, chuyên môn, tay nghề

6

Danh mục khác

7

Danh mục đào tạo

8

Danh mục vai trò kỹ năng

9

Danh mục đánh giá công chức
Nhân sự: Quản lý thông tin nhân sự

1

Danh sách nhân sự

2

Quản lý tuyển dụng

3

Cấu hình nhân sự

4

Tạo mới hồ sơ

5

Cập nhật thông tin chi tiết

6

Hợp đồng lao động

7

Quá trình lương

8

Báo cáo sơ yếu lý lịch

9

Thuyên chuyển công tác

10

Bổ nhiệm

11

Nghỉ việc

12

Phục hồ hồ sơ

13

Đào tạo

14

Vai trò kỹ năng

15

Đánh giá công chức
Chấm công: Hỗ trợ chấm công

1

Thiết lập lịch làm việc cho nhân sự

2

Đăng ký nghỉ

3

Cập nhật vắng mặt công tác tổng hợp thông tin chấm công vào ra chi tiết

4

Cấu hình chấm công

5

Cập nhật thời gian vào/ ra không hợp lệ

6

Phân quyền chấm công theo phòng ban

7

Khóa/mở chấm công theo phòng ban

8

Tổng hợp chấm công theo kỳ

9

Cập nhật làm thêm

10

Hỗ trợ chấm công ca 3

11

Lấy dữ liệu tự động từ máy chấm côngđể tổng hợp (không cần xuất ra file Excell)

12

Xác định tỉ lệ đi làm ca / đi làm phân xưởng/ đi làm cá nhân

13

Tách nghỉ không phép và có phép trong tỉ lệ đi làm phân xưởng

14

Tách nghỉ không phép và có phép trong tỉ lệ đi làm cá nhân và tỉ lệ đi làm theo ca
Tiền lương: Thiết lập các hình thức trả lương

1

Lập bảng lương và thanh toán

2

Cập nhật hệ số tính lương

3

Thiết lập hệ số cố định

4

Xem thông tin thanh toán lương theo kỳ

5

Thiết lập nhân sự vào hình thức trả lương

6

Thiết lập công thức tính lương theo kỳ

7

Khóa/mở kỳ tính lương

8

Cấu hình tiền lương
Báo cáo: Cung cấp chức năng tìm kiếm thông tin/tổng hợp báo cáo

1

Tìm kiếm báo cáo động

2

Báo cáo chấm công

3

Báo cáo nhân sự

4

Báo cáo tiền lương
Thuế thu nhập cá nhân: Tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương

1

Cập nhật thuế suất

2

Cập nhật định mức giảm trừ

3

Đăng ký thông tin thuế TNCN

4

Cập nhật diện cư trú

5

Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

6

Khai thuế TNCN

7

Khấu trừ thuế TNCN

8

Khai miễn giảm thuế

9

Khai quyết toán thuế

10

Khai quyết toán thuế doanh nghiệp

11

Khóa/mở kỳ tính thuế
Đánh giá nhân viên

1

Đánh giá nhân viên
Customize hệ thống theo yêu cầu

1

Customize hệ thống theo yêu cầu

 

Triển khai

Đào tạo, hướng dẫn sử dụng

Bảo hành SP 12 tháng

 

Minh họa Hệ thống  VBEST-HRS Enterprise

 

Mô hình Hệ thống:

Mo-hinh-he-thong-HRS


Khuyến Mãi Mới
Hotline  
FACEBOOK CHAT