Văn hóa doanh nghiệp là gì ?

Văn hoá doanh nghiệp không phải là những khẩu hiệu của ban lãnh đạo được treo trước cổng, trên hành lang hay trong phòng họp. Đó chỉ là ý muốn, ý tưởng. Những gì chúng ta mong muốn có thể rất khác với những giá trị, niềm tin, chuẩn mực được thể hiện trong thực tế và trong các hành vi mỗi thành viên doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp là gì ?

Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp để theo đuổi và thực hiện các mục đích của doanh nghiệp.

Những giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp

 1. Khẩu hiệu (slogan)
 2. Tầm nhìn
 3. Sứ mệnh
 4. Giá trị cốt lõi
 5. Triết lý kinh doanh
 6. Văn hóa ứng xử của doanh nghiệp:
 • Văn hóa trong giao tiếp chào hỏi (cách chào hỏi, cách thức bắt tay v.v.)
 • Văn hóa trong giới thiệu và tự giới thiệu
 • Văn hóa trong sử dụng danh thiếp (sử dụng, trao đổi danh thiếp v.v.)
 • Văn hóa nói chuyện
 • Văn hóa ứng xử với khách hàng, đối tác (trong nước, ngoài nước v.v.)
 • Văn hóa ứng xử với đồng nghiệp (giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa nhân viên với nhân viên v.v.)
 • Văn hóa trong giao tiếp qua điện thoại
 • Văn hóa trong làm việc (vệ sinh nơi làm việc, tác phong v.v.)
 • Văn hóa xử lý, giải quyết công việc (ứng xử khi xử lý công việc, thời hạn xử lý công việc v.v.)
 • Văn hóa hội họp (nghi thức hội họp, chỗ ngồi trong hội họp v.v.)
 • Văn hóa tổ chức hoạt động ngoài công việc (bố trí chỗ ngồi khi dự tiệc, văn hóa dự tiệc, cách thức ngồi trong xe ô tô v.v.)
 • Quy tắc đạo đức nghề nghiệp (chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quan hệ nội bộ, quan hệ bên ngoài v.v.)

Văn hoá doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hoá, ngôn ngữ, tư liệu, thông tin nói chung được gọi là tri thức thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được. Trong khuynh hướng xã hội ngày nay thì các nguồn lực của một doanh nghiệp là con người mà văn hoá doanh nghiệp là cái liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ. Do vậy, có thể khẳng định văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp.

Xem thêm: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Giới Thiệu

Văn hóa doanh nghiệp là gì ?

ĐT:04.385878097 Email liên hệ

Công ty Công nghệ và Dịch vụ Điện tử Thương mại Việt nam - VBEST chuyên cung cấp các loại máy chấm công, máy kiểm soát truy cập,máy in dập nổi thẻ... cùng với các giải pháp giúp quản lý nhân sự hiệu quả cho doanh nghiệp.

Sản Phẩm Cung Cấp:

Có thể bạn quan tâm:

Speak Your Mind

*