Nhân tố ảnh hưởng tới quản lý nhân sự ở các công ty Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng tới quản lý nhân sự ở các công ty Việt Nam

Các nhân tố môi trường bên ngoài.

 • Sự thay đổi nhanh chóng của bên ngoài.
 • Xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế.
 • Tính cạnh tranh ngày càng gay gắt.
 • Các yếu tố văn hóa Việt nam cũng như giá trị công việc của người Việt Nam.
 • Tỉ lệ thất nghiệp trong các vùng.
 • Sự quan tâm và ủng hộ của Chính phủ Việt Nam cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Phong cách quản trị nhân sự trong các công ty nhà nước và công ty lớn.

Các nhân tố thuộc về tổ chức.

 • Qui mô của doanh nghiệp cũng như số lượng công nhân trong các doanh nghiệp.
 • Loại hình kinh doanh.
 • Cấu trúc tổ chức doanh nghiệp.
 • Nguồn gốc hình thành doanh nghiệp: chủ yếu xuất phát từ kinh doanh hộ gia đình và sử dụng các hình thức quản lý truyền thống của kinh tế gia đình.
 • Các yêu cầu của công việc.

Các nhân tố thuộc về người lao động và các lãnh đạo.

 • Sự nhận thức về vai trò của các công tác quản trị nhân lực trong công ty cũng như mối quan hệ quản trị nhân lực với các chức năng quản lý khác trong công ty của cán bộ quản lý và chủ doanh nghiệp.
 • Sự nhận thức về vai trò của nguồn nhân lực trong công ty thiên về khía cạnh là nguồn lực hay yếu tố con người trong quản trị sản xuất kinh doanh.
 • Công nhân làm việc là năng động sáng tạo hay thụ động.
 • Công nhân làm việc chỉ vì tiền hay vì các nhu cầu khác nữa.
 • Kỹ năng, tay nghề của các công nhân là cao hay thấp.
 • Công nhân có kế hoạch phát triển cá nhân dài hạn hay chỉ chú ý đến từng giai đoạn ngắn.
Giới Thiệu

Nhân tố ảnh hưởng tới quản lý nhân sự ở các công ty Việt Nam

ĐT:04.385878097 Email liên hệ

Công ty Công nghệ và Dịch vụ Điện tử Thương mại Việt nam - VBEST chuyên cung cấp các loại máy chấm công, máy kiểm soát truy cập,máy in dập nổi thẻ... cùng với các giải pháp giúp quản lý nhân sự hiệu quả cho doanh nghiệp.

Sản Phẩm Cung Cấp:

Có thể bạn quan tâm:

Speak Your Mind

*