Một số mô hình quản trị nhân lực hiện đại

Việc lựa chọn đúng đắn mô hình quản trị nhân lực để phù hợp với từng hoàn cảnh của công ty không phải là việc đơn giản. Người quản lý của công ty đó phải biết rõ công ty mình thiếu cái gì và cần gì để có thể chọn cho công ty một mô hình quản trị nhân lực phù hơp. Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu một số mô hình quản trị nhân lực hiện đại nhé.

1. Mô hình quản trị nhân lực Michigan

Mô hình này còn được goi là mô hình liên kết Devanne/Fombrun/Tychi thuộc trường phái quản trị nhân lực Michigan

Chức năng:

 • Tuyển dụng nhân lực
 • Đánh giá nhân lực
 • Định mức lương bổng
 • Phát triển nhân lực

Cơ sở:

 • Thành tích công việc
 • Kiểm tra chiến lược, hệ thống cơ cấu tổ chức để quản lý con người
 • Trong quá trình tuyển chọn nhân lực, ai đáp ứng được yêu cầu của tổ chức sẽ được tuyển dụng.
 • Thành quản lao động của nhân viên sẽ được ghi nhận và kiểm nghiệm trong quá trình đánh giá nhân lực.
 • Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở xác định mức lương, khen thưởng và phát triển nhân lực.

Điểm yếu: Công tác quản trị thụ động, tầm nhìn của tổ chức không được quan tâm.

Sơ đồ mô hình:

Một số mô hình quản trị nhân lực hiện đại

2. Mô hình quản trị nhân lực Harvard

Đề xuất bởi Beer HW DO năm 1984, người lao động sẽ chịu tác động của 3 yếu tố:

 • Chế độ làm việc.
 • Các dòng di chuyên nhân lực
 • Mức lương bổng

mô hình quản trị nhân lực Harvard:

 • Mô hình này tập trung chủ yếu vào mối quan hệ giữa người với người, coi trọng vấn đề giao tiếp, tạo động lực và vai trò lãnh đạo.
 • Mô hình lấy con người làm trung tâm, coi sự hài lòng của con người là nền tảng, dựa trên ảnh hưởng của cá nhân, chế độ làm việc,lương bổng và các dòng di chuyển lao động.

3. Mô hình quản trị nhân lực Nhật Bản

Có 3 nhân tố là cơ sở cho việc quản trị nhân lực và tổ chức sản xuất ở Nhật Bản:

 • Công nhân đa kỹ năng với cấp bậc và trình độ nhất định.
 • Nghiên cứu cải tiến nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.
 • Tạo sự thống nhất giữa người lao động và doanh nghiệp

Nội dung của mô hình được biểu hiện trong các lính vực:

 • Chính sách tuyển dụng.
 • Thăng tiến và thù lao
 • Chính sách làm việc và đào tạo
 • Tham gia vào việc ra quyết định

4. Mô hình quản trị nhân lực tổng thể định hướng viễn cảnh

Là mô hình quản trị nhân lực mà hệ thống các chính sách và biện pháp quản trị nhân lực hướng tới 1 hình ảnh rõ ràng trong tương lai.

Lợi ích: Được quyền tham gia trong quá trình triển khai, áp dụng và đánh giá thành quả của tôn chỉ của tổ chức.

Các mục tiêu, chiến lược và công cụ trong quản trị nhân lực khởi nguồn từ tôn chỉ của tổ chức, đồng thời quan tâm tới lợi ích của khách hàng, nhân viên, môi trường xung quanh.

Mô hình miêu tả gồm:

 • Bốn chức năng quản trị nhân lực tổng quát: Tuyển dụng,đánh giá, định mức, phát triển nhân lực
 • Bốn nhóm được hưởng lợi ích: Cổ đông, khách hàng, cộng đồng, nhân viên.
 • Ba hướng tiện ích thời gian: Định hướng viễn cảnh, chiến lược, tác nghiệp.

Mô hình đưa ra 3 thành phần:

 • Viễn cảnh doanh nghiệp tổng thể là cơ sở quan trọng nhất
 • Mô hình tổng thể của tuyển dụng,đánh giá nhân lực, thù lao và phát triển nhân lực định hướng viễn cảnh.
 • Trao đổi thông tin, hợp tác và đánh giá hiểu quả tổ chức mang tính liên kết

Sơ đồ mô hình

Một số mô hình quản trị nhân lực hiện đại

5. Mô hình quản trị nhân lực ở Việt Nam

Ở Việt Nam có 3 mô hình quản trị nhân lực:

 • Khu vực hành chính sự nghiệp
 • Trong các doanh nghiệp nhà nước
 • Trong khu vực không thuộc sở hữu nhà nước
Giới Thiệu

Một số mô hình quản trị nhân lực hiện đại

ĐT:04.385878097 Email liên hệ

Công ty Công nghệ và Dịch vụ Điện tử Thương mại Việt nam - VBEST chuyên cung cấp các loại máy chấm công, máy kiểm soát truy cập,máy in dập nổi thẻ... cùng với các giải pháp giúp quản lý nhân sự hiệu quả cho doanh nghiệp.

Sản Phẩm Cung Cấp:

Có thể bạn quan tâm:

Speak Your Mind

*