Hệ thống Quản lý Khách đến thăm và làm việc tại các Tổ chức -Doanh nghiệp

Posted by: vbestadmin Category: Giải pháp kiểm soát truy cập, Tin tức và Sự kiện Comments: 0 Post Date: 09/06/2020

Hệ thống Quản lý Khách đến thăm và làm việc tại các Tổ chức -Doanh nghiệp

Sự phát triển nhanh chóng của toàn cầu hóa đã dẫn đến việc thu hút một lượng lớn Khách đến thăm và làm việc trong các Tổ chức ,Doanh nghiệp hàng ngày.

Những vị khách này bao gồm nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên mới tiềm năng, đại diện bán hàng, khách, cán bộ chính phủ, nhân viên của người thân và đôi khi là những người hoàn toàn xa lạ.

Một trong những thách thức quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào là kiểm tra hiệu quả và kỹ lưỡng mọi khách đến thăm và làm việc trong Cơ quan của mình. Để đảm bảo an toàn chung và tăng cường bảo mật của một tổ chức, điều cần thiết là duy trì hồ sơ của tất cả các cá nhân đến và đi.

Các công ty có nhiều Khách hàng hoặc Đối tác đến thăm trong đó một số ít có thể thỉnh thoảng đến và trong khi một số ít sẽ là khách đến thường xuyên . Hơn nữa, việc nhập thủ công dữ liệu khách đến thăm chỉ làm tăng thêm thách thức, dẫn đến cơ sở dữ liệu dễ bị lỗi. Do đó, mục nhập thủ công của khách phải được thay thế bằng một hệ thống tự động.

Để vượt qua thách thức này, Hệ thống Quản lý Khách Matrix COSEC được thiết kế để giải quyết những lo ngại này theo một phương pháp rất CHUYÊN NGHIỆP và có hệ thống mà không ảnh hưởng đến an ninh hoặc năng suất.

Hệ thống Quản lý Khách của Matrix tự động hóa toàn bộ quá trình đăng ký khách ra vào, in thẻ và nắm bắt thông tin chi tiết trong vài giây.

NHỮNG LỢI ÍCH MANG LẠI :

 • Quá trình đăng ký khách NHANH và THUẬN TIỆN
 • Đăng ký trước thông tin của Khách đến làm việc thông qua App Mobile hoặc Web
 • Hệ thống quản lý An ninh an toàn cho khách
 • Số hóa thông tin Khách đến thăm và làm việc
 • Phương pháp tiếp cận Khách chuyên nghiệp
 • Tạo cơ sở dữ liệu Khách để sử dụng trong tương lai
 • Theo dõi sự di chuyển của Khách tại các vị trí trong Cơ quan theo thời gian thực
 • Kiểm soát truy cập của khách đối với các khu vực Nhạy cảm và Quan trọng

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP VỚI :

 • Nhà máy – Xưởng sản xuất
 • Tòa nhà Văn phòng – Chung cư cao cấp
 • Bệnh viện
 • Doanh nghiệp
 • Cơ quan Nhà nước
 • Đăng ký trước thông tin của Khách đến làm việc thông qua App Mobile hoặc Web
 • Hệ thống quản lý An ninh an toàn cho khách

 

 


Khuyến Mãi Mới
Hotline  
FACEBOOK CHAT