Hệ thống Quản lý Chấm công tự động

Posted by: vbestadmin Category: Giải pháp chấm công Comments: 0 Post Date: 12/02/2020

Hệ thống Quản lý Chấm công tự động

Chấm công thủ công và ước tính dẫn đến tốn thời gian và chi phí của các tổ chức. Lỗi của con người, tình cảm Bạn bè và giữ thời gian gian lận là những chi phí ẩn bổ sung ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của bất kỳ tổ chức nào. Sự thay đổi trong chính sách Chấm công từ bộ phận này sang bộ phận khác khiến việc thu thập dữ liệu chấm công và tự động hóa chúng trở nên vô cùng khó khăn. Do đó, một phần mềm quản lý chấm công hoàn toàn tự động là tối quan trọng để nâng cao năng suất của bất kỳ tổ chức nào.

Hệ thống chấm công Matrix là một phần mềm quản lý chấm công tự động, ghi lại dữ liệu Chấm công của người dùng và tạo các báo cáo khác nhau cho các hành động khác nhau. Nó không chỉ tiết kiệm chi phí quản lý hành chính mà còn tạo điều kiện cho HR quản lý tập trung các chính sách chấm công từ nhiều địa điểm. Tự động tính toán thời gian làm thêm, thời gian làm việc, cho phép các nhà quản lý làm việc hiệu quả. Hoạt động độc lập hoặc dựa trên mạng của hệ thống là lý tưởng cho các Trường học, Bệnh viện, Học Viện , Chính phủ, Ngân hàng, Trang web từ xa, Khách sạn, Doanh nghiệp nhỏ / lớn và nhiều hơn nữa. Nhân sự có thể dễ dàng sử dụng phần mềm quản lý chấm công của nhân viên để đánh giá nhân viên hoặc tính lương hàng tháng.

LỢI ÍCH MANG LẠI

  • Chấm công tập trung nhiều Địa điểm , chi nhánh, văn phòng
  • Giám sát chấm công theo thời gian thực
  • Xử lý và hiệu chỉnh thời gian chấm công của nhân viên linh hoạt
  • Quản lý nhiều Ca làm việc , Ca đêm
  • Thông báo ngay lập tức
  • 150+ Báo cáo chấm công tiện dụng
  • Tạo các Báo cáo chấm công cho các hành động tiếp theo
  • Chính xác và cung cấp dữ liệu chấm công chuẩn cho việc Tính lương

Khuyến Mãi Mới
Hotline  
FACEBOOK CHAT