Giải pháp chấm công cho ngân hàng

Posted by: adminvl Category: Dịch vụ - Giải pháp, Giải pháp chấm công Comments: 0 Post Date: 03/10/2015

Giải pháp chấm công cho ngân hàng

Đặc thù của ngành ngân hàng là có trình độ tổ chức cao, các cơ chế đánh giá sẽ tự thúc đẩy việc nhân viên đi làm đúng giờ và làm việc nghiêm túc. Tuy nhiên, giải pháp chấm công cho ngân hàng vẫn là giải pháp không thể thiếu, và phải thỏa mãn một số yêu cầu sau:

[checklist style=”square”]

  • Đồng bộ hóa hệ thống ở tất cả các chi nhánh, để các nhân viên ở tất cả các chi nhánh có thể cùng chấm công (đặc biệt là các nhân viên làm việc lưu chuyển, như nhân viên giao tiền ..)
  • Tự động lấy dữ liệu, dữ liệu phải được tự động lấy để giúp hội sở có dữ liệu theo thời gian thực
  • Thiết bị có thiết kế đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh của tổ chức trong mắt khách hàng
  • Có thể đồng bộ với hệ thống kiểm soát ra vào trong các phòng ngân quỹ, phòng IT
  • Và một số yêu cầu khác

[/checklist]


Khuyến Mãi Mới
Hotline  
FACEBOOK CHAT