Đánh giá của Khách hàng đã và đang sử dụng Giải pháp COSEC MATRIX

Posted by: vbestadmin Category: Giải pháp chấm công, Tin tức, Tin tức và Sự kiện Comments: 0 Post Date: 12/02/2020

Đánh giá của Khách hàng đã và đang sử dụng Giải pháp COSEC MATRIX

” We have installed MATRIX COSEC solution for our Time-Attendance and Access Control needs from M/s. The Advanced Communication Systems & Services, Hyderabad. We are happy with the functions, features, reliability and overall performance of the solution “

” Chúng tôi đã lắp đặt Giải pháp Chấm công và Kiểm soát truy cập Cửa và rất là thích các Chức năng , tính năng , sự tin cậy và hiệu suất tổng thể của Giải pháp “

Mr. Jayant Das – Sr. Manager Administration

Dr. Reddy’s Foundation, Hyderabad

và nhiều đánh giá tốt khác tại : https://www.matrixcomsec.com/customers.html


Khuyến Mãi Mới
Hotline  
FACEBOOK CHAT