CIM trân trọng kính mời Bạn tham dự RIMINI WELLNESS 1-4 June 2017

Posted by: vbestadmin Category: Tin tức, Tin tức và Sự kiện Comments: 0 Post Date: 31/05/2017

CIM trân trọng kính mời Bạn tham dự RIMINI WELLNESS 1-4 June 2017

RIMINI WELLNESS là một sự kiện về Thể thao và Sức khỏe rất quan trọng tại Italy. Được tổ chức tại Thành phố Rimini từ ngày 01-04 tháng 6 năm 2017

CIM tham dự sự kiện này tại Gian hàng số 124 Sảnh B5

Trân trọng kính mời Bạn tham dự và tham quan các Sản phẩm và Giải pháp trong lĩnh vực Thẻ nhựa của CIM


Khuyến Mãi Mới
Hotline  
FACEBOOK CHAT