CIM GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CÁ THỂ HÓA NHIỀU THẺ THÔNG MINH TỰ ĐỘNG

Posted by: adminvl Category: Tin tức Comments: 0 Post Date: 02/11/2015

CIM GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CÁ THỂ HÓA NHIỀU THẺ THÔNG MINH TỰ ĐỘNG

CIM giới thiệu dòng sản phẩm Mã hóa thẻ Thông minh MULTIFEEDER 12000 , với 12 trạm mã hóa thẻ Chip tiếp xúc , không tiếp xúc RFID và NFC. MULTIFEEDER 12000 được thiết kế phục vụ cho việc phát hành Thẻ tập trung với số lượng lớn .

MULTIFEEDER 12000 hỗ trợ hàng loạt các loại Thẻ thông minh Tiếp xúc- Không tiếp xúc mở rộng hoặc độc quyền như ISO 14443, ISO 18092, NFC , MIFARE, my-d™, NFC, FeliCa™,… Sự tương thích này có khả năng cung cấp cho các Ngân hàng , tổ chức Tài chính các nhu cầu cá thể hóa thẻ Chip tiếp xúc và không tiếp xúc . Hệ thống mới này cũng có thể được cấu hình cho việc cá thể hóa thẻ đa giao diện . Điều này cho phép Khách hàng có thể phát hành các loại thẻ Tiếp xúc và không tiếp xúc cho nhiều chức năng như là Thẻ Giao dịch Tài chính, Kiểm soát truy cập, Bán lẻ ,…

Hệ thống mới MULTIFEEDER 12000 cho phép Khách hàng phát hành các loại Thẻ khác nhau hiệu quả hơn bởi nó được cấu hình với 12 trạm Mã hóa, cho phép người sử dụng có thể Mã hóa lên tới 12 loại Thẻ thông minh khác nhau . Hệ thống mới này đảm bảo việc xử lý nhiều loại Thẻ dễ dàng hơn, với độ tin cậy cao và linh hoạt hơn bao gồm 12 khay đựng thẻ vào , mỗi khay chứa 200 thẻ . Với độ tin cậy cao và khay chứa thẻ vào lớn , MULTIFEEDER 12000 là một Giải pháp mã hóa tối ưu cho Ngân hàng , Tổ chức Tài chính ,Bảo hiểm và Viễn thông .

MULTIFEEDER 12000 có thể làm việc độc lập hoặc kết nối dây chuyền với các dòng ProSeries khác .

Trong trạng thái hoạt động độc lập ,MULTIFEEDER 12000 cho phép người phát hành Thẻ hoàn thiện tất cả quá trình của việc cá thể hóa thẻ với các hệ thống hiện có của Khách hàng và cho phép xử lý các loại thẻ đã được In / Dập nổi trước thông tin vào trong hệ thống MULTIFEEDER 12000 để hoàn thiện dây chuyền cá thể hóa thẻ chuyên nghiệp .

MULTIFEEDER 12000 có thể kết nối dây chuyền với HS 8000 để hoàn thiện các quá trình cá thể hóa thẻ bao gồm Dập nổi , In chìm, mã hóa Thẻ Từ , in màu và phủ nhũ chỉ trong một chu trình đơn giản .

MULTIFEEDER 12000 có thể kết nối dây chuyền với các hệ thống đóng gói Thư Thẻ như CAM8080 và Maximailer Plus HP. Hệ thống đóng gói Thư thẻ của CIM giảm công sức và thời gian cho việc gửi Thẻ tới Khách hàng bởi việc tự động hóa công việc đưa Thẻ vào phong Thư và gửi trực tiếp cho Khách hàng .


Khuyến Mãi Mới
Hotline  
FACEBOOK CHAT